O společnosti

Společnost IGRA MODEL (dříve Šikulové) byla založena v červnu roku 2011. Již od svého vzniku se zabývá vývojem a výrobou modelů, dále modelových doplňků, převážně s českou a slovenskou tématikou.

V letošním roce zahájíme výstavbu nových výrobních prostor.

Díky vlastní nejmodernější  technologii výroby je naším cílem prostřednictvím modelů věrohodně ztvárnit jemné detaily skutečných předloh.

V první, rozjezdové etapě, jsme připravili pro náš trh celou řadu železničních modelů a vozidel. Specializujeme se na muzejní drážní vozidla a na historické stavby, které již zanikly a nebo jsou odsouzeny k demolici.

Ve druhé etapě chceme obohatit naše příznivce o modely letadel a lodí.

Společnost IGRA MODEL (dříve Šikulové) se ve svých stanovách zavázala nejen vytvářet pracovní místa pro handicapované a hůře uplatnitelné občany, ale i minimálně 90% z vlastních vytvořených prostředků vedle investic do vlastního rozvoje, věnovat na podporu programů s cílem výpomoci snazšímu začlenění lidí s vývojovými poruchami do společnosti.