Nejprodávanější produkty

Informace

Sledujte nás na facebooku

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Název projektu:

Nákup technologie pro výrobu modelů

 

Cíl projektu:

Rozšíření kapacity výrobních prostor podniku, nákup zařízení potřebných k výrobě - forem pro modely, laseru, v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců také serveru a pro nového konstruktéra PC včetně SW. Společnost je sociálním podnikem a z hlediska komplexního umožní zaměstnání dalších hendikepovaných osob. Cílem bude také zachování kvality výroby při rozšířené kapacitě, dále umožnění vzniku nových výrobků, zvýšení obratu podniku a zvýšení zaměstnanosti.

Projekt: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006932

Dotace_2017