Blog > návody > Skladiště uhlí (Michal Talien)

Skladiště uhlí (Michal Talien)

dne 12. 04. 2019Fotonávod zpracovaný od Michala Taliena

Páteční večer byl ve znamení další Šikulovské stavebnice, tentokrát to bylo skladiště uhlí, na které jsem měl už delší dobu zálusk a které se mi neuvěřitelnou shodou okolností podařilo před velmi krátkou dobou získat přímo od výrobců.
Na tohle skladiště mám na svém kolejišti připravené místo a vyřeší mi z větší části "problém" zajištění zásob uhlí pro vyzbrojení parních lokomotiv v rámci Městecké stanice.
Jak jsem očekával, bylo sestavení stavebnice příjemnou zábavou a nesetkal jsem se při budování s žádným problémem či komplikací. Snad jen podotknu, že vzhledem k tomu, že většina částí stavebnice je "vypálená" z dřevěné dýhy, je dobré mít na osvobozování jednotlivých částí z destičky opravdu ostrý modelářský skalpel, aby bylo vyříznutí dílů kompletní a nedošlo k vylomení některých drobnějších prvků či rohů stěn.
V případě skladiště jsem postupoval přesně podle návodu a práce šla jako po másle. Více už napoví obrázky pořizované průběžně.

Jednotlivé části stavebnice

A už vyřezané jednotlivé díly

Pro jistotou jsem si některé díly už předem nabarvil a napatinoval, abych si později ušetřil práci tam, kde to může být později obtížné


První fáze - sestavená a slepená hrázděná konstrukce osazená na základovou destičku

poté vlepíme prkenné stěny

A obvod se uzavře.

Patinace stěn - opršení prken a zašpinění od uhlí. Návod ve stavebnici zmiňuje obvyklý tmavý konzervační nátěr, ale v tomhle případě jsem si trochu zaimprovizoval, protože si skladiště představuji spíš jako stavbu z nepříliš udržovaných prken... možná už neudržovaný nátěr oprýskal... možná tu s natíráním byli nedůslední... a nebo nátěr ještě neprovedli.

A další krok - podezdívka

ke které se pak váže i nosná konstrukce nakládací rampy

...zde doplněné už i o druhé schodnice

a následně i prkenný záklop rampy - teda její podlaha, patřičně zašpiněná od uhelného prachu.


Stavba pokračuje vsunutím vrcholového a pozedních vazných trámů.

na které se pak přilepí jednotlivé krokve

Volné konce trámů i krokví jsem nabarvil, dokud byly dobře přístupné, ale to až po nasunutí prkenných štítů

A nakonec na své místo přijdou poslední krajní krokve.

Následuje záklop střechy

...a samozřejmě krytina.

A skladiště je hotovo.

A to by nebyla naše kočka, aby u focení chyběla... :)